Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2019

renegade4ever
3991 4e7b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
renegade4ever
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viahormeza hormeza
renegade4ever
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viaMtsen Mtsen
renegade4ever
7838 7048 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaLonePoProstu LonePoProstu

October 28 2019

renegade4ever
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viadeliberacja deliberacja
renegade4ever
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMtsen Mtsen

October 26 2019

renegade4ever
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoffifee toffifee
renegade4ever

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viatoffifee toffifee

October 22 2019

renegade4ever
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
renegade4ever
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
renegade4ever
5157 0c2f 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
renegade4ever
6656 ed7c 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza

October 14 2019

renegade4ever
8500 b9ce
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix

October 02 2019

renegade4ever
9117 6778 500
Reposted frommiststueck miststueck viaMtsen Mtsen

September 25 2019

renegade4ever
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
renegade4ever

August 31 2019

renegade4ever
7455 c733 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
renegade4ever
renegade4ever
9433 1776
Reposted fromMtsen Mtsen
renegade4ever
6689 a638
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl