Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

renegade4ever
8509 30a9 500
Benedict
Reposted fromkopytq kopytq viaprincess-carolyn princess-carolyn
renegade4ever
5242 0a1c
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen
renegade4ever
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
renegade4ever
5718 51f2
dobre pytanie..
renegade4ever
8466 0495 500

July 21 2017

renegade4ever
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
renegade4ever
renegade4ever
2 września, wesele
chce ktoś?
Reposted byalliwantisyou alliwantisyou
renegade4ever
5487 3968

July 17 2017

renegade4ever
renegade4ever

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaalliwantisyou alliwantisyou
renegade4ever
0428 ac1d
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
renegade4ever
4427 23f1 500
renegade4ever
9281 825b 500

emmawatsonsource:

Emma Watson photographed by Olivia Richardson for Into The Gloss (March 2017)

Reposted fromerial erial viadouxsouvenirs douxsouvenirs

June 25 2017

renegade4ever
5828 c163 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutline outline
renegade4ever
8758 979e 500

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalliwantisyou alliwantisyou
renegade4ever
renegade4ever
6901 4742 500

Czas na beztroskie siedzenie na kocyku, z ludźmi, dzięki którym nie mogę przestać się uśmiechać. Na wystawianie twarzy do słońca. Na śpiewanie na Bulwarach, szarpiąc leniwie struny, na radosne spojrzenia na ludzi, którzy przystanęli na chwilę, żeby posłuchać. Na kolorowe koszulki, krótkie spodenki, okulary przeciwsłoneczne, wesołe piosenki w słuchawkach.
Na wszystko to, czego wypatrywałam z utęsknieniem.
Jeszcze tylko kilka dni i rozpocznie się lato, to, które ma szansę być inne, niż wszystkie poprzednie. To, które prawdopodobnie będzie najlepszym czasem w moim życiu.
Już nie mogę się doczekać.
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl