Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

renegade4ever
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viahormeza hormeza

September 19 2017

4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

September 18 2017

renegade4ever
7804 b0e2

September 05 2017

renegade4ever
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viatoffifee toffifee

September 04 2017

renegade4ever
2088 08b5
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
renegade4ever
renegade4ever
9263 528e 500
2624 f98b
renegade4ever
0734 f0c1
#Kryzysmęskości.
renegade4ever
0734 f0c1
#Kryzysmęskości.
renegade4ever
9413 6c6f 500
Reposted fromkaiee kaiee viaczoo czoo
renegade4ever
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaczoo czoo
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaczoo czoo

September 02 2017

renegade4ever
1575 b77c
Jess i chłopaki 😂
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
renegade4ever
renegade4ever
u mnie jako hit są jeszcze "szczęśliwe scenariusze, które pewnie nigdy się nie spełnią, ale pomarzyć można"
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl